Privacy verklaringSlapen in de Molen, onderdeel van De Gespreide Herberg BV verwerkt dagelijks informatie over personen. De Gespreide Herberg BV houdt zich daarbij aan de wet. De Gespreide Herberg BV respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Slapen in de Molen verwerkt en voor welke doeleinden.


Slapen in de Molen (een Handelsnaam van De Gespreide Herberg BV) , gevestigd aan de Lekdijk 11, 2967 GA Langerak, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Boutique Hotel Slapen in de Molen

onderdeel van De Gespreide Herberg BV

Lekdijk 11

2967 GA Langerak

Tel. 06-47683926

info@gespreideherberg.nl

Elco van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van Slapen in de Molen hij is te bereiken via info@spreideherberg.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Gespreide Herberg BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


NAW-gegevens;

geslacht;

e-mailadres;

(mobiel) telefoonnummer;

Bankrekeningnummer

IP-adres;

technische browser informatie;

cookie ID;

klik- en surfgedrag;


Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat De Gespreide Herberg BV in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. De Gespreide Herberg BV gebruikt uw persoonsgegevens voor:


het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;

de uitvoering van overeenkomsten,

transacties en diensten;

relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

product- en dienstontwikkeling;

het bepalen van strategie en beleid;

het interessanter maken van ons internet aanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.

zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot De Gespreide Herberg BV, haar relaties en haar medewerkers.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.


Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.


Gegevensbeveiliging

De Gespreide Herberg BV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Gespreide Herberg BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Gespreide Herberg BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gespreideherberg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Gespreide Herberg BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.