Algemene voorwaardenIn de algemene voorwaarden staan onderliggende afspraken (waaronder verplichtingen van de opdrachtgever) die van toepassing zijn op alle overeenkomsten met opdrachtgevers (tenzij daar in de overeenkomst van wordt afgewezen). KHN heeft specifiek voor de horeca de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) opgesteld.


De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.


Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze kunt u inzien door hier te klikken. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op uw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.